Na falen anti-AfD propaganda breken in Duitsland de vernietigingsfantasieën los: ‘Napalm op Saksen’

9 september 2019

Het is de hoogste tijd dat we ons realiseren dat de linkse tijdgeest op zoek is naar een vlam in de pan. Als ik uitga van de situatie in Duitsland is links (openlijk gesteund door Merkel) zich aan het opmaken voor een fysieke confrontatie, zó ontzettend verwerpelijk, stom en unfassbar vinden ze het dat in Oost-Duitsland mensen niet stemmen zoals zij. Ik geloof inmiddels dat ze hopen dat de ‘nazi’s’ daar (waar ze door geobsedeerd zijn) zullen beginnen met knokken zodat ze zich (eindelijk!) kunnen uitleven op die vijand die buiten ‘het Goede’ staat, buiten het politiek correcte ideaal dat links zich steeds fermer tegen de borst drukt uit een totaal onvermogen naar zichzelf te kunnen kijken. Of anderen for that matter.

Ze willen op onvermoeibare wijze de wereld verbeteren, ook als die wereld er slechter van wordt, en ze lijken nu alle remmingen te verliezen in het aangezicht van dissidenten die zich niet laten wegmasseren door landelijke campagnes, demonstraties en media-outrage. Met name andersdenkenden in de deelstaten Saksen en Brandenburg (de ‘Ossies’) die eerder deze maand naar de stembus gingen en de AfD uit de marge haalden zijn het doelwit. Dat is opmerkelijk aangezien ook in Oost-Duitsland de propaganda tegen de AfD intens was (en nee, dan heb ik het dus niet over gerechtvaardigde kritiek op die partij, maar het vooraf uitsluiten van politici van debatten en het besmeuren van iedereen die ook maar iemand kent die AfD sympathisant is).

Openlijk aanzetten tot geweld

Inmiddels is ook lichamelijk geweld tegen AfD-leden en kiezers bij monde van de linkse media, komieken en linkse activisten geoorloofd – en steeds vaker aan de orde. Brandstichting in partijkantoren, fysieke aanslagen en bekogelen van restaurants, café’s en demonstranten met stenen zijn ‘normale verschijnselen’ geworden. Het nu ook openlijk aanzetten tot geweld doet denken aan de klassenstrijd uit de tijd van de communistische SED in de vroege DDR-jaren en de strijd die toen gevoerd werd tegen burgermeester Willy Brandt en de ‘Bonner Ultras’: een scheldwoord voor “fanatiek rechts” of algemener: de regering in Bonn en alles wat niet communistisch was. Toen was het West-Duitsland dat tot ‘Naziland’ werd gedenigreerd en de staatsveiligheid van de DDR aarzelde niet om Joodse begraafplaatsen te vernielen (en zo anderen de schuld te geven). Nu is het andersom. Dat geeft te denken.

‘Napalm op Saksen’

Zelfs voormalig burgerrechtenactivisten, zoals Marianne Birthler, die nu openlijk AfD stemt, en Vera Lengsfeld, mogen als loslopend wild opgejaagd en geschoten worden volgens de heersende opinie. Want dat is de sfeer die broeit.

De propaganda heeft dus blijkbaar onvoldoende geholpen om de geest in de fles te krijgen van miljoenen Duitsers die Angela Merkel liever vandaag dan morgen zien vertrekken en hun land niet willen uitleveren aan grillige klimaat- en EU politiek en verdere terugdringing van tradities en nationale verworvenheden. Omdat dit alles wegzetten als ‘fascistisch’ niet het gewenste effect had, breken nu de vernietigingsfantasieën los. 

“Het enige wat deze federale staat kan redden, is een combinatie van het Rode Leger en de Royal Air Force”, zei de niet grappige komiek Jan Böhmermann (2 miljoen twittervolgers). Hij verwierf na de landelijke verkiezingen in 2016 een zekere bekendheid met een smaadgedicht over geiten die hij van Erdogan offline moest halen. Een man zonder vrijheid van meningsuiting dus die de vrijheid van anderen ook niet lief is. Maar zich wel satiricus noemt. 

Dan is er nog een jonge comédienne die van haar vrijheid van meningsuiting gebruik maakt om de mensen die dat ook gewoon deden in Saksen een aanval met napalm toe te wensen. Ook niet grappig, want grappen over geweld op hele bevolkingsgroepen zijn zelden grappig en zeker niet als ze alleen nog maar over een bepaalde groep gemaakt mogen worden, zoals de RECHTSPOPULISTEN.