Vaccins zo veilig dat ouders mes op de keel gezet wordt: anders geen school

22 mei 2021

‘Het recht op (fysiek) onderwijs kan de komende winter alleen worden verzekerd met een Covid 19-vaccinatie,’ aldus artsen tijdens de jaarlijkse Duitse Ärztetag, een algemene vergadering van de Duitse medische vereniging (Bundesärztekammer).

Terwijl een ernstig of fataal beloop van Covid-19 bij minderjarigen “extreem zeldzaam” is. Dat blijkt uit onderzoek van de ‘Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie (DGPI)’ dat op 21 april werd gepubliceerd. In totaal is bij vier kinderen in heel Duitsland sinds de corona uitbraak COVID-19 als doodsoorzaak aangemerkt. 

De president van de Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt, zei in een interview met ZDF dat het nadenken over het ‘vaccineren van kinderen en jonge volwassenen’ zinvol is uit epidemiologisch standpunt. Ze hebben geen prioriteit maar kunnen de besmettingscijfers laten dalen. Wat hij bedoelt is dat er geen noodzaak is om de kinderen te vaccineren maar dat het uit oogpunt van ‘gelijkheid’ wenselijk is. De Ärztetag bracht als statement naar buiten dat “gezinnen gelijke deelname aan de samenleving alleen kunnen herwinnen met gevaccineerde kinderen”. Voor deelname aan het onderwijs vanaf de winter van ’21/’22, stond er, moet er met het oog op het psychisch welzijn van de kinderen gevaccineerd worden. 

In deze uitzending van BLCKBX van 17 mei jl. leg ik uit dat de koers van het beleid volgt op maandenlange rigide maatregelen voor kinderen en dus niet uit de lucht komt vallen. En dat dezelfde praktijk in Nederland slechts nog op zich laat wachten.

De gedachte van de Duitse Ärztekammer is dat “lockdowns zwaar wegen op de jeugd, dus vaccineren is de oplossing”. Hier wordt in feite een oneigenlijk middel ingezet om een ander ‘probleem’ (dat door hen zelf gecreëerd is) op te lossen. Hierin zijn alle ethische en gezondheidskwesties compleet buiten beschouwing gelaten. Morele chantage moet hier het gat dichten tussen wat gewoon mogelijk moet zijn (vrije toegang tot onderwijs, leven) en het doel van het coronabeleid (iedereen moet aan het vaccin). Er staat letterlijk in de nota ‘I-19′ die de artsen voorlegden: ‘Het recht op onderwijs met kinderopvang en schoolbezoek kan alleen in de winter van 2021/2022 worden verzekerd met een tijdige vaccinatie tegen Covid-19.” In de nota roepen ze de federale overheid op om een ​​vaccinatiestrategie voor kinderen en adolescenten te ontwikkelen en deze voor de komende winter te implementeren.

Wat een jaar geleden nog als een complottheorie werd beschouwd, is dus snel realiteit geworden. In mei 2020 zei de Saksische premier Michael Kretschmer nog: “Het idee dat degenen die zich niet laten vaccineren – om welke reden dan ook – hun basisrechten zullen verliezen, is grote onzin.” Geen vrije toegang tot onderwijs, een inbreuk op artikel 8 EVRM (gezinsleven) en kinderrechtenverdragen zijn blijkbaar een detail in die belofte. Het klinkt bekend in de oren. Ook Hugo de Jonge en Mark Rutte hebben herhaald dat er geen dwang is om te laten vaccineren. Hugo de Jonge maakte daar nog van: “Je hoéft niet naar een festival”. Gaat hij straks ook zeggen: “je hoeft niet naar school?” 

Dit alles speelt tegen de achtergrond van Angela Merkels nieuwste Infectiewet die gevaccineerden privileges geeft. Voor gevaccineerden geldt geen avondklok meer, deelname aan bijeenkomsten zonder ongevaccineerden kan ongelimiteerd, net als reizen, winkelen en naar de kapper. Met het aandringen op vaccinaties voor kinderen lijkt er een totale ‘gleichschaltung’ plaats te vinden. Iedereen moet zich, om uit de maatregelen te komen, onderwerpen aan de ‘oplossing’. Die natuurlijk niet op het terrein van volksgezondheid ligt maar in het verder verstreken van de macht en controle van de overheid. Dat kun je eindeloos ontkennen maar feit is dat alleen dat laatste wél waarneembaar is, concreet en onophoudelijk aan de hand. ‘Beter’ wordt al maanden niemand van wat er aan de hand is. 

Behalve dat “de federale overheid vaccins moet verstrekken” voegen de artsen aan het advies nog toe dat de overheid een “proactieve mediacommunicatie” moet voorbereiden en implementeren. Dit is nodig om groeps-immuniteit te bereiken, zeggen ze, want 14 procent van de bevolking is jonger dan 16 jaar. Adolescenten hebben ook “aanzienlijke gezondheidsrisico’s als gevolg van een SARS-CoV-2-ziekte”, schrijven de artsen. Dat hiervoor geen enkele feitelijke onderbouwing is, sterker nog, dat het tegendeel blijkt, is blijkbaar voor artsen niet relevant. Dit is bijzonder alarmerend. Iedereen moet conformeren, kritiek of weigering is niet meer mogelijk. De wetenschap is een mening geworden en verlengstuk van de macht en de mensen moeten niet geïnformeerd worden maar overtuigd. Met eenzijdige berichtgeving gericht op angst.

Scherpe kritiek kwam er van de epidemioloog Friedrich Pürner. “Vaccinatie zou een toegangsbewijs moeten worden voor kinderen die onderwijs volgen en deelnemen aan het sociale leven. Als arts kan ik zo’n houding niet verdedigen. Er is geen medische reden voor een vaccinatie tegen Covid-19 bij kinderen ”.

Ook de bedrijfsethicus Christoph Lütge vindt een algemene vaccinatie van kinderen “medisch noch ethisch verantwoord”. “Je moet met een vergrootglas op zoek gaan naar ernstige of fatale gevallen  bij kinderen”, legt de professor aan de Technische Universiteit van München uit.

De beslissing van de Bundesärztekammer is dus in strijd met alle ethische en medische regels omdat kinderen zelden ernstig ziek worden of sterven aan Covid-19. Dat is nu bekend gemaakt, eind april gaf de Duitse Vereniging voor Infectieziekten bij kinderen alle duidelijkheid over de mortaliteit en ziekenhuisopname van kinderen met Covid-19. Een ernstig of fataal verloop is een “extreme zeldzaamheid”.  Bovendien is er geen bewijs ter ondersteuning van de bewering dat er een verband bestaat tussen infecties bij kinderen en ernstige en fatale gevallen bij volwassenen. “Er zijn onvoldoende gegevens om deze theorie te bevestigen”, merkten de medische professionals op.

Maar de trein moet doordenderen, ten koste van wat ook. De prijs is niet hoog genoeg voor het laten slagen van een diabolisch beleid dat op geen enkel punt in tegenspraak is met wat veel mensen beweren: dat het een totalitair systeem in wording dient.