Oproep aan ouders met kinderen op school: stel grens aan “seksuele vorming” in de lagere klas

20 maart 2023

Dit is een oproep aan ouders met kinderen op school, opgesteld in samenwerking met onderzoeksjournalist Elze van Hamelen

“Seksuele vorming” vanaf groep 1 is sinds 2012 op grond van de Wet op het Primair Onderwijs verplichte kost op basisscholen.

Van 20 t/m 24 maart organiseert de Rutgers Stichting de ‘Week van de Lentekriebels’, dit is “een nationale projectweek voor het speciaal- en basisonderwijs” waarin op alle dagen lessen ‘seksuele vorming’ worden aangeboden op de scholen die hieraan deelnemen. Er bestaat een zekere vrijheid om de lessen zelf invulling te geven, maar het materiaal, de sponsoren van het materiaal, de instructies en de leidende, overkoepelende boodschap geven voldoende reden tot zorg. Waar gaat dit heen? Dat is een veelgehoorde, terechte reactie die al langer klinkt.

“Seksuele vorming” behelst inmiddels een uitgebreid lessenpakket van groep 1 t/m de middelbare school.

De wettelijke kaders voor de invulling van het onderwijs worden gesteld in de zogenaamde ‘kerndoelen’. In 2012 is aan Kerndoel 38 seksuele vorming toegevoegd: “De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit (Staatsblad 2012, nr. 470).”

De SLO-Leerlijn ‘7652-thema-relaties-en-seksualiteit’ beschrijft welke onderwerpen de basisscholen allemaal moeten afvinken om aan het kerndoel te voldoen.

Dit betekent dat tijdens de gehele schoolperiode, van groep 1 t/m de middelbare school, seksualiteit, het bespreken (en veelal benadrukken) van de anatomie van geslachtsdelen (wat je ermee kunt doen, de ervaringen en de emoties daarbij), relaties, gender en meer, verplicht tot het lespakket van alle scholen behoren.

Onze oproep luidt concreet als volgt:

  • Informeer je over het lesprogramma
    Voor alle scholen is ‘seksuele vorming’ een uitgebreid lespakket. De manier waarop scholen hier vorm aan geven is erg verschillend. Informeer bij uw school welk lespakket ze gebruiken, en vraag inzage in de materialen. Stel u op de hoogte van waaraan uw kind wordt blootgesteld. Bijvoorbeeld, in de materialen van de Rutgersstichting voor de ‘week van de Lentekriebels’, is één van de lessen voor groep 6 t/m groep 8 het bespreken van de clitoris: ‘Hoe zien de geslachtsdelen eruit en welke namen zijn er allemaal voor? Wat is de functie van de geslachtsdelen en in het bijzonder van de clitoris?’. Zie voor meer informatie de lesbrief clitoris.
  • Ga het gesprek aan
    Ga het gesprek aan met het bestuur, de medezeggenschapsraad, de docent of andere ouders. Laat leerkrachten hun eigen verantwoordelijke rol hierin uitleggen en verdedigen, niet die van het beleid van de overheid of de schooldirectie.
  • Stel uw grens
    Geef duidelijk een grens aan: waaraan wilt u uw kinderen wel en niet blootstellen.

Meer lezen:
Nederlands Jeugd Instituut NJI – Hoe maak je seksuele en genderdiversiteit bespreekbaar op school? Link HIER

Thema Week van de Lentekriebels 2023: ‘Wat vind ik fijn?’ Link HIER

Rutgers Stichting -Richtlijn seksuele en relationele vorming. Link HIER

WHO/EU Richtlijnen voor seksuele en relationele vorming. Link HIER

Leerplan – Invulling seksuele vorming. Link HIER

Kabinet presenteert beleidsvisie over seksuele gezondheid. Link HIER

Er zijn nog tal van bronnen die, al dan niet in detail, uiteenzetten welke taak het onderwijs heeft of moet krijgen, om deze zeer invasieve, mentaal en geestelijk belastende ‘vorming’ te geven. Hoewel naar verwachting de meeste leerkrachten in het onderwijs zich ongemakkelijk zullen voelen bij deze ‘lesstof’, weten we ook dat door naïviteit, druk van bovenaf, of onoplettendheid de deur toch makkelijk kan worden openzet naar het misbruiken van onschuldige kinderen, geestelijk, dan wel lichamelijk. Onder het mom van zaken “uit de taboesfeer halen” worden kinderen blootgesteld aan onduidelijke, en daarmee onveilige kaders.

Deze oproep gaat niet over zaken in de taboesfeer willen houden, dit gaat over indoctrinatie en grensoverschrijdend gedrag adresseren en stoppen. Omdat een veilige omgeving bieden aan de kinderen de enige, èchte kerntaak van het onderwijs moet zijn.