Nederland debatteert vandaag: Waartoe verplicht het migratiepact? Duitse experts aan het woord

4 december 2018

Het Duitse dagblad Bild schreef: “De Bondsdag heeft een motie aangenomen om te benadrukken dat het migratiepact niet in het Duitse recht kan ingrijpen.” De regering Merkel hoopt dat daarmee de kous af is. Maar nee. Daarop kwamen er in de Duitse media een aantal forse tegengeluiden, waaronder die van rechtswetenschapper dr. Dietrich Murswiek, die zegt dat “het debat pas net begonnen is.”

Naar het oordeel van internationaal-recht expert Frank Schorkopf kan dat besluit ‘om het migratiepact niet in het Duitse recht te laten ingrijpen’ door het principe van ‘gemeenschappelijke verantwoordelijkheid’ overboord gezet worden. Hij zegt:

“Verschillende spelers kunnen daaruit plichten ontwikkelen, die zeer diep ingrijpen: herkomstlanden en transitlanden financieel ondersteunen, of illegale immigranten een legale status toewijzen. (…) De mensenrechten van migranten worden benadrukt. Daaruit volgen dus handelingsverplichtingen van lidstaten, zonder in te zien dat achter hen ook hun eigen burgers bestaan, met hun eigen mensenrechten.”

Dan is er staatsrecht-geleerde Reinhard Merkel die de Duitse regering van “suggestieve misleiding” beschuldigt. Het migratiepact zal een “zekere aantrekkingskracht teweegbrengen” en de migratie vanuit arme staten naar rijke staten aanzienlijk verhogen”. (…) “We zullen nieuwe golven van migratie krijgen. De verwachting dat het pact de migratiedruk op lidstaten zou verminderen noemt hij “naïef” van Merkel. De overeenkomst zal zeker internationaalrechtelijke gevolgen hebben. Doelen zijn overeengekomen. Hoe deze worden geïmplementeerd, blijft een zaak voor de staten. Maar dat ze moeten worden geïmplementeerd is overeengekomen, en daarmee juridisch wel degelijk bindend. 


Murswiek op zijn beurt deelt deze zorgen. Hij voegt daaraan toe dat “de federale regering op één punt gelijk heeft. Het Marrakesh-migratiepact is geen internationaal verdrag. Het bindt de staten niet juridisch maar wel politiek.” (…) En die juridische vrijblijvendheid is ook maar relatief legt hij uit. “Het pact is een ‘soft-law’ instrument,” zegt hij. “Het gaat om regels die in de loop van de tijd verbindend worden. Soft law is in het internationale recht vaak de praktijk — voor het verder uitkristalliseren van nieuws gewoonterecht. En zelfs voordat dat gebeurt kan soft law juridisch betekenis krijgen op nationaal niveau.”

Voor vrijblijvendheid is dus helemaal geen ruimte, zegt Murswiek:

“Het pact bevat juist veel verplichtingen. In totaal staat er 45 keer te lezen: ‘We committeren onszelf….’”

Hij legt verder uit dat lidstaten die zich aan hun verplichtingen willen onttrekken zullen worden “aangevallen door de VN, door NGO’s en door andere staten.” Staten moeten alleen tekenen, besluit hij, als zij overtuigd zijn van de juistheid van de verplichtingen die er in staan.”

2 Reacties

 1. Eddie

  Het is inmiddels duidelijk dat Nederland, zijnde de trouwste “vazal” van Duitsland in het EU-spel dat momenteel gaande is, netjes bij het kruisje gaat tekenen, ondanks dat een meerderheid van de bevolking tégen is. De exacte cijfers lopen wat uiteen, afhankelijk van de vraagstelling en, niet onbelangrijk, de mate waarin men daadwerkelijk geïnformeerd is aangaande de inhoud en de consequenties van het pact. Inmiddels is óók duidelijk, althans mij, waarom het raadgevende referendum zo snel, zonder de staatsrechtelijk juiste stappen, van tafel moest. Het grootste probleem, zo niet het grootste gevaar, is wat mij betreft het feit dat als ìk de gevolgen van het pact doorgrondt, met mijn HAVO en HBO diploma’s, onze “elite” dat zéér zeker ook doet. “Soft law” kan binnen de kortste keren evolueren naar keiharde jurisprudentie, niet in het minst in de “rechtsstaat” Nederland. Dus de vraag is: welke agenda volgt onze regering, of eigenlijk praktisch het gehele parlement èn VNO-NCW, het vehikel waarmee de multinationals aan de touwtjes trekken? Dat onze nationale glijerd Rutte een baantje in Brussel wil, lijkt me een te simpele verklaring. Tenzij het grootste deel van de bevolking door blijft suffen, gaat het politieke establishment komend voorjaar de prijs betalen, dus ook dat kan ik niet rijmen met hetgeen waarmee men op het ogenblik bezig is. Je zou verwachten dat het politieke midden de schade wil beperken, cq goed wil maken wat men verloren heeft. We leven in verwarrende tijden, interessant maar gevaarlijk. Hoe kan men met elkaar rijmen, dat de “klimaatvoetafdruk” (of zoiets) van Nederland kleiner moet worden, terwijl men massaal migranten naar binnen haalt. Hoe wil men de (al ver heen onttakelde) verzorgingsstaat in stand houden met tienduizenden nieuwe bijstandtrekkers? Hoe wil men de sociale cohesie bewaren? Wat gaat er gebeuren met de vrijheid van meningsuiting en godsdienst? Vragen, vragen…….
  2019 wordt een beslissend jaar!

  Antwoord
 2. Jan de Wit

  Tichys Einblick doorgeworsteld, als staatsrechtjurist (hoofdvak, en dus..) en geheel mijn eigen oordeel bevestigend (en dat van jou, Sietske). Vreselijk jammer dat je Australië niet meer in komt (en ook daar in de grote steden inmiddels islamitische Sharia enclaves waar de politie niet naar binnen durft). Dank voor de verwijzing.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.