Duitse ex-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen: ‘Die Linke en de Groenen willen onze democratie beschadigen’

20 februari 2019

‘Ik ben in de vaste overtuiging, dat als we niets veranderen, de situatie in Duitsland erger zal worden’

Hij ligt nog niet op zijn rug. De Duitse ex-inlichtingenchef Hans-Georg Maassen. Afgelopen jaar moest hij onder druk van zijn eigen partij CDU/CSU en geholpen door de SPD, na ruim zes jaar opstappen bij de ‘Bundesverfassungsschutzes’ . Meermalen had hij zich kritisch uitgelaten, eerst over de onevenredig strenge controle op de rechtse AfD, en over de berichtgeving rond de demonstraties in Chemnitz. Volgens Angela Merkel en de meeste media was daar sprake van ‘Hetzjagten’, het achterna zitten van buitenlanders, nadat de 35-jarige Daniel H., tijdens een stadsfeest fataal was neergestoken door de 22-jarige Yousif A. Maassen zei dat hij geen aanleiding voor die beschuldigingen van opruiing zag. Het filmpje wat circuleerde noemde hij ‘niet authentiek’ — en dat zou later ook blijken toen de maker van het filmpje was opgespoord door het rechts-conservatieve weekblad Tichy’s Einblick. Rectificaties bleven uit, en Chemnitz ging de boeken in als de grootste propaganda fail van Merkel. 

Ook zijn ‘contacten met de AfD’ werden hem kwalijk genomen, hoewel die volgens hem gewoon pasten in de normale gang van zaken. Met alle partijen was contact over uiteenlopende zaken, heeft hij meermaals toegelicht. Het is een algemeen aanvaarde waarheid dat Maassen een blok aan Merkels been was en dat hij weigerde mee te gaan in de structurele, politieke maar zeker ook maatschappelijke aanval op rechts. 

Maassen heeft zich niet uit de openbaarheid teruggetrokken en verdedigt nu hardop het standpunt dat het “aan de politieke wil ontbreekt om zich voor de stabiliteit van de democratie in te zetten”. Deze woorden sprak hij afgelopen zaterdag in Keulen voor leden van de ‘Werte-Union’, een groep conservatieve CDU-leden. Het was zijn eerste optreden na zijn vertrek bij de inlichtingendienst. Magazine Der Spiegel noemde de lezing “een thuiswedstrijd” “voor een groep mannen” die hem als “een held” beschouwen terwijl hij eigenlijk “omstreden” is. Feit is echter dat zijn woorden juist veel verder reiken dan het zaaltje in Keulen. Bijna alle media volgen zijn uitlatingen op de voet, downsizen zijn kritiek en waarschuwingen of doen het af als “bitterheid”. En ze speculeren driftig over zijn volgende stap: Een rol binnen de AfD? Vooralsnog is hij lid van de CDU en geeft hij niets prijs.

Hier volgt een korte samenvatting van die toespraak in Keulen die in grote lijnen bestond uit een bespreking  van twee onderwerpen die hij als “uitdagingen voor ons land” ziet. Het eerste punt is veiligheid in brede zin (nationale soevereiniteit, terrorisme, migratie) en het tweede punt is de stabiliteit van de Duitse democratie. 

“Allereerst, de binnenlandse veiligheid- en inlichtingendienst van de Bondsrepubliek Duitsland (Bundesverfassungsschutz, hierna: BfV) heeft tot taak als een soort van vroegtijdig waarschuwingssysteem voor de federale regering, politie en wetshandhavingsinstanties de aandacht te vestigen op bedreigingen voor de vrije democratische rechtsorde en voor gevaren voor de stabiliteit van de democratie. De BfV is de brandmelder van de democratie.” (…)

“Ik ben afgelopen november na wekenlange discussie als president van de BfV ontslagen. De omstandigheden zijn gedeeltelijk bij u bekend, veel is niet bekend, en velen heb ik beloofd te zwijgen, en daar houd ik mij aan, ook als ik velen van u daardoor teleurstel, maar het is niet de goede plek of het goede moment om alles vanuit mijn perspectief toe te lichten. Echter, op twee punten wil ik graag ingaan, omdat die tot een beter begrip leiden over mijn persoon, in relatie tot wat ik hierna wil zeggen.” 

“(…) Als hoofd van de BfV bevond ik mij in een andere situatie in termen van werkdruk en verantwoordelijkheid als bijvoorbeeld de voorzitter van het Federale Verzekeringskantoor of het hoofd van de sportafdeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. In mijn rol als hoofd van de BfV was ik voor die Linke en de Groenen en voor linkse media een vijand omdat ze mijn autoriteit wilden ontbinden of verzwakken.

Door verzwakking of afschaffing van overheidsinstellingen die de democratie verdedigen, willen deze groepen onze democratie schaden. Anderen willen de bescherming van de grondwet bevorderen. Discreditering en delegitimering van de BfV was en blijft hun doel. Het ging tegen mijn gezag en tegen mijn persoon in. Ik verliet het veld als president van de BfV en sta nu aan de zijlijn. Ik voel me er op dit moment best comfortabel.” (…)

“Het probleem van veiligheid en stabiliteit van de democratie verontrusten mij, want ik ben in de vaste overtuiging, dat als we niets veranderen, de situatie in Duitsland erger zal worden. En met situatie bedoel ik het fundament van ons samenleven als een democratische samenleving.”

“Het risico op aanslagen door islamistisch terrorisme ligt in Duitsland en in West-Europa nog steeds hoog. Het potentieel van de islamisten in Duitsland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. In 2012 telden we ongeveer 3.800 salafisten in Duitsland, momenteel is het aantal al meer dan 11.500 mensen, we spreken over zo’n 2.200 mensen die momenteel een aanslag zouden beramen.” Deze veiligheidssituatie is verslechterd door de zogenaamde vluchtelingencrisis. Onder de vluchtelingen werden door de veiligheidsautoriteiten meer dan twintig mensen geïdentificeerd als IS-terroristen die naar Europa werden gestuurd wegens terroristische aanslagen.”

Dit bericht wordt aangevuld.