De ontbinding van de rechtstaat door de Duitse bondskanselier is een nieuwe fase ingegaan: ‘Merkel laat haar masker vallen’

17 september 2018

‘Merkel laat haar masker vallen,’ schrijft CDU-kenner en critica Vera Lengsfeld, na het bericht dat Angela Merkel het hoofd van de Duitse Inlichtingendienst, Hans Georg Maaßen wil laten gaan. Die Welt bericht dit maandag op basis van informatie uit regeringsbronnen. Die laatsten hebben het nieuws bevestigd noch ontkend.

De ontbinding van de rechtsstaat door de bondskanselier is een nieuwe fase ingegaan‘, schrijft Lengsfeld, tevens een oud collega van Merkel, vandaag op haar blog. Maaßen zei na de rellen in Chemnitz van vorige maand in een interview met de Bild Zeitung dat er in de Oost-Duitse stad van een ‘klopjacht op mensen’ (zoals Merkel beweerde) geen sprake was en betwijfelde de echtheid van videobeelden die op internet te zien waren. Dat zou volgens hem bewuste desinformatie kunnen zijn.

“Hij heeft het gewaagd haar (daarmee, red.) tegen te spreken,” aldus Lengsfeld. “De minister van Binnenlandse Zaken, Horst Seehofer was de enige die hem rechtsgeldig had kunnen ontslaan, maar die weigerde, wetende dat hij de volgende zou zijn.”

“Toen het spoedoverleg op donderdag zonder succes werd verplaatst naar dinsdag stonden Merkels helpers van de pers klaar om aan te kondigen wat er van Maaßen werd verwacht: dat hij zelf moet aftreden. (…) Het hoofd van de binnenlandse inlichtingendienst lijkt niet bereid tot een dergelijke zelfvernietiging. Daarom had bondskanselier Merkel geen andere keus dan zelf actie te ondernemen.”

Voor dinsdag is een overleg gepland van de regeringspartijen over Maaßens positie, maar Merkel heeft haar beslissing volgens Die Welt al genomen. De SPD eiste vorige week zijn ontslag, minister Seehofer van Binnenlandse Zaken (CSU) steunt hem. Lengsfeld:

“Ze deed wat ze altijd doet: ze praat aan de telefoon met haar satrapen, zodat die verspreiden wat de heerser wil.” (…)

“De redenering van de bondskanselier is interessant: de positie van Maaßen zou onhoudbaar zijn, omdat hij “zich zou hebben bemoeid met de dagelijkse politiek”. Daarmee is gelijk gezegd dat alle andere kritieken die tegen haar worden geuit reden zijn voor ontslag.”

Het is een waarschuwing, zegt Lengsfeld: nooit de bondskanselier tegenspreken, ook al heeft zij zich duidelijk vergist.

“Uiteindelijk is hiermee een toestand bereikt die niets meer te maken heeft met de rechtsstaat. De kanselier geeft niet om de grondwet, wetten of contracten. Je woord is de enige standaard – dat is dictatuur! De Unie had nu eindelijk moeten begrijpen dat niet zij, maar alleen Merkel aan de macht is. Het enge hieraan is dat deze kracht wordt aangestuurd door de links-radicalen. Antifa ‘Zeckenbiss’ heeft de bondskanselier de taalregels voor Chemnitz gegeven en Merkel heeft ze niet gecontroleerd.” (…)

De volgende baas zal ‘merkelhörig’ zijn en wat daarna komt, hebben de Groenen al aangekondigd: ombouwen van de inlichtingendiensten. Na deze renovatie zal het meer op de staatsveiligheid van de DDR lijken dan het constitutionele lichaam van een democratie. Elke burger moet zichzelf de vraag stellen of hij dat wil toestaan.

Wie zwijgt stemt toe!”