De boeren ontmaskeren het niemandsbewind

29 juni 2022

Het liep nog best een tijdje gesmeerd, die ‘democratie’ in het Nieuwe Normaal. Zolang alles nog binnen de kadertjes verliep; een debatje hier, een stemming daar, een commissievergadering zus, een Malieveld protest zo, kon het werkelijke karakter van dit bewind nog met schone schijn verhuld worden. Mits het volk netjes zou blijven meespelen zou niemand er veel van merken, of van snappen, van de ontmanteling van die democratie en het vrije bestaan zelf. Maar uiteindelijk gaat die ellenlange schemering over in de nacht. En komen de nachtdieren tot leven. Ook hun prooien ruiken onraad.

Met de boerenprotesten openbaart zich nu het niemandsbewind, zoals Hannah Arendt dat noemde. De terreur van de onverantwoordelijken. Niemand is of voelt zich verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen worden. Onteigening ging in luttele maanden en weken van een “complottheorie” naar “weilanden leegtrekken om woningen te bouwen”. Dat is natuurlijk geen beschaafd gedrag dus verzon men die afgrijselijk doorzichtige stikstofmythe om het politieke gepeupel op voorhand van blaam te zuiveren. En kijk ze staan met hun grijze pakken voor gemeentehuizen en in raadszaaltjes. Tegenover de boeren met hun schrijnende verhalen en de wanhoop op hun gezicht. Je ziet ze denken, dit ‘agendapunt’ hadden we toch al gehad? 

Zonder blaam is het makkelijker een plicht uitvoeren. De plicht die spreekt uit modellen, adviezen en dictaten, desnoods uit het willen redden van de planeet! Dat is de verantwoordelijkheid van een hogere orde: een banale opdracht. Bij enige weerstand van het volk en botsing op de realiteit vluchten de onverantwoordelijken onder Rutte’s rokken. En terwijl die laatste in Spanje nog wat schaarse olie op het geo-politieke vuur gooit, neemt hij het deze dagen op voor de bewindvoerders die hem een beetje uit de wind moeten houden. Zoals ze dat allemaal voor elkaar doen. Want “we staan voor een gezamenlijke opdracht”! 

U mag gratis verder lezen. Dat blijft ook zo. Deze website is wel afhankelijk van uw donaties. Steun ook vrije journalistiek in deze tijd van het Nieuwe Normaal. Wat normaal is bepalen wij samen. Onder het artikel kunt u mijn werk steunen.

Met bebloede handen wapperen de vingertjes nog even door. Er is weer van alles mis met “de manier waarop” het ongenoegen geuit wordt. Jan Paternotte eist terstond een samenkomen van andere onverantwoordelijken in “een debat” over de boerendreiging. Binnen de muren waar hij het toneelstuk nog enig werkelijkheidsgehalte weet te geven, in zijn ‘happy place’. De media draaien overuren om de boer te besmeuren, al gaat dat niet zo eenvoudig nu het label “extreem-rechts” niet meer blijft kleven.

In een niemandsbewind is het ergste wat je kan overkomen dat je verantwoordelijk wordt gehouden. Of dat die gedachte ook maar in de mensen opkomt. Ook Wopke Hoekstra riep op “naar elkaar te luisteren en het gesprek aan te gaan” nu “wij voor een gezamenlijke opdracht staan”. Hij had moeten zeggen: wij gaan naar jullie luisteren, maar dat spelt ‘gehoorzaam ons’ weer verkeerd. 

De “zo doen wij dat hier niet” doctrine klinkt holler dan ooit, het ‘vaasje’ van Rutte is na zoveel keer aan diggelen te zijn gevallen niet meer te lijmen. Want de ‘we’ is wel een beetje verdwenen. Het koortje wil niet meer braaf in de maat zingen.

Wat nu? Rutte wil dat het er “beschaafd” aan toe gaat rond de protesten. Het moet niet gekker worden. De tent afbreken met je Schwab vriendjes en eisen dat de mensen de stokken en het zeil zelf netjes opvouwen. De beschaafde bevolking als gewillige chaperonne van de barbarij. Van een regering die ruim duizend kinderen liet verdwijnen, mensen opsloot in hun (verpleeg)huizen vanwege een mild virus, de natuur vernietigt, ons brood rooft, in een oorlog rommelt en murw beukt dag in dag met wat er nu weer allemaal “moet”. 

Boeren trekken naar het huis van de minister, barricaderen plekken waar er vergaderd wordt, en gaan de snelweg op. Daar waar de heren en dames politici minder toegankelijk achter dikke muren verstopt zitten, worden koeien neergezet. Om het contrast te tonen. Tussen de betonnen banaliteit en het leven van alledag. 

Het ongeloof dat er niemand thuis is in Den Haag en de EU wordt (voor de laatste keer?) op de proef gesteld. Boeren nemen hun emoties en verhalen mee, kappen zelfs hun eigen bomen om, en leggen (figuurlijk) hun hele hebben en houden op straat. ‘Dit is de enige grond die jullie krijgen,’ staat er bij een actie voor een provinciehuis. De hoop aarde voor de deur versterkt het beeld van de gesloten poorten. Paleisjes van glas tegenover stof, stront, hooibalen, dieren en trekkers. Die laatste liegen niet. De boerenuitrusting is van folklore naar verdedigingswapen gegaan. Ik heb mijn boerenzakdoek ook maar omgedaan. Symboliek is krachtiger dan gelijk hebben. 

Er is geen enkele andere groep in Nederland die de terreur beter visueel kan maken dan de boeren, en dat moet. En dat kan binnen de grenzen van de wet: zonder geweld, zonder bedreigingen. Omdat hun woorden op zijn, omdat het niemandsbewind de taal al overmeesterd heeft met propaganda, het laatste woord van de ‘consensus’ expert en de morele verontwaardiging die dader -en slachtofferrol steeds omdraait. Omdat zij niets visueels hebben, niets om omheen te gaan staan, niets om een haag mee te vormen. Niets van trots of waardigheid, waar mensen van zeggen: kijk nou!

KIJK nou, zeggen de boeren. En je ziet dat er iets ‘is’. Goddank.

Het niemandsbewind is niet opgewassen tegen het zichtbaar maken van de gevolgen van wanbeleid. Maak visueel wat geen eten op tafel inhoudt, wat een land zonder schepping is, hoe alle verbindingen daarmee worden doorgesneden. Deel inderdaad die kaas (water, vermaak, toeters en bellen) uit in de file’s. Voor de goodwill. De massa is – weten we nu – al eerder voor minder dan een stukje kaas overtuigd. Flood the zone met jullie menselijkheid en volharding. 

De onpersoonlijkheid van het systeem krijgt nu een gezicht, via de boeren. Door het contrast verbreekt de betovering van hun spel. Het kan.

 

7 Reacties

 1. Alcyone

  Het maakt niet uit, of niemand het nog gelooft
  Het was al die tijd het plan – alleen wij, jij en ik, wij zagen het niet
  Onze vrienden, de kroniekeurs van de Tijd, zagen het niet
  Dokters zouden het gezien hebben, maar werden buiten spel gezet
  Politie had kunnen ingrijpen, maar de Wet werd veranderd, per persconferentie
  Politiek moest ons ervoor beschermen, maar werd contractueel gecorrumpeerd
  Onzichtbaar was het, gevaarlijk heette het, zelfs dodelijk,
  ondanks dat niemand het met blote oog had gezien, kreeg het een naam
  Als een nieuwe Planeet, tevoorschijn gekomen in ons vertrouwde sterren-firmament
  Bevelend op ons aanstormend als een losgeslagen asteroide
  Het was er – al die tijd – maar jij en ik, wij zagen het niet
  Het was het Kwaad dat deze tijd liet ondergaan

  Antwoord
 2. Jan

  Mooi geschreven mevrouw Bergsma!
  Alles wat nu in Nederland afspeelt komt sterk overeen met de waarschuwingen van Jesaja en de holocaust ten tijde van Jeremiah.
  Israël had zich van God afgekeerd en werd bestraft met een afbraak van gezag, bestuur door onervaren en incapabele leiders (Jesaja 3) en uiteindelijk met een invasie door vreemde volkeren die het land innamen en het met de grond gelijk maakten.

  In plaats van God te eren heeft Nederland alles wat bijbels is afgebroken en belachelijk gemaakt.
  Het verbond van God, de regenboog, is een symbool geworden van overspel, seksuele lust, trots en pedofilie, de wetgeving wordt van alle Bijbelse invloeden ontdaan en beschermd steeds meer de zondaren maar benadeelt eerlijk en oprecht gedrag en het gezag bevestigd niet alleen dat alle menselijke kennis in Gods ogen achterlijk en misleidend is (Kolossenzen 2:8) maar toont ook steeds duidelijker aan dat het andere, sekteachtige en satanische doelen dient.

  Jeremiah beschrijft precies de toestand waarin Nederland zich bevind.
  In Jeremiah 5:1, 2 wordt de profeet opgedragen om door de straten van de steden te gaan om nog 1 gelovige te vinden.
  Jeremiah 6:10 beschrijft hoe zeer de bevolking zich van God had afgekeerd en hoe God ervoor zorgde dat hun harten zich hadden verhard en er geen waarheid meer in hun was.
  Ze waren zo opgegaan in hun zonde en misdaden dat ze de confrontatie met hun misdadige leven niet wilden aangaan en daarom niets over de waarheden in de bijbel wilden horen. De profeet die hen met deze waarheid confronteerde werd een vijand van het volk, net zoals een ieder die nu de waarheid durft te spreken als vijand wordt gezien en in het vizier van de overheid komt. Overigens kan ik me heel goed voorstellen dat echte christenen binnenkort net zo worden verketterd als Russen nu.
  Jeremiah 7:9-11; list, bedrog, diefstal, machtsmisbruik, seksuele immoraliteit, kindermisbruik, wetteloosheid en afgoderij wordt de standaard.
  Jeremiah 15:2, 3; de straf, de toorn van God wordt over het volk uitgesproken. Door honger, ziekte en het zwaard wordt het volk uitgemoord of tot slaaf gemaakt.
  Er zal niets van Gods zegeningen aan het land overblijven.

  In Nederland wordt met alle macht geforceerd dat de bevolking een uiterst riskant gen preparaat neemt, kinderen worden moedwillig uit huis geplaatst om ze wie weet waar onder te brengen, hard werkende mensen worden onteigent, de belastingdruk beroofd de bevolking van eigen kapitaal, er wordt bewust aangestuurd op een energie en voedsel crisis, een supermacht die ons niets heeft misdaan wordt min of meer de oorlog verklaart en topposities worden overduidelijk ingenomen door mensen die chantabel zijn: dit zijn geen toevallige fouten of jammerlijke tegenvallers, dit is bewust beleid!
  Nederland bevindt zich overduidelijk in de fase die in Jeremiah 7 wordt beschreven.

  U kunt fantastisch mooi schrijven mevrouw Bergsma en ik ben blij dat mensen als u voldoende rechtvaardigheidsgevoel en moed hebben om de leugens van dit regime te ontmaskeren en aan de kaak te stellen.

  Ik hoop dat u inziet of in zult zien dat uw kracht en uw rechtvaardigheidsgevoel alleen van God kan komen.
  In Galaten 5:19 staat het gedrag van iedereen die zich van God afkeert opgesomd.
  In Galaten 5:22 staan de zegeningen van hen die Jezus om vergeving vragen en hem volgen opgesomd.
  Ik hoop voor u dat u voor Christus heeft gekozen of gaat kiezen en dat hij u zegent met liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
  Ik hoop dat u zich laat inspireren door de wijsheid en de kracht van Gods woord en dat u met uw gaven meehelpt om van Nederland weer het nette, christelijke, dappere maar Gods vrezende land te maken wat het ooit was.
  Ik hoop dat u inziet dat zonder Gods genade dit land dezelfde straf staat te wachten als Israël ten tijde van Jeremiah en dat wij het waarschijnlijk nog zullen meemaken dat het wordt ingenomen door vreemde volkeren die we nu vluchtelingen moeten noemen.
  Ik neem aan dat u ook inziet dat het niet onmogelijk is dat Nederland binnenkort wordt afgebroken tot de laatste steen, alle mannen worden vermoord of verdreven en dat alle vrouwen en kinderen tot (sex)slaaf worden gemaakt.
  Denkende aan Syrië en Nigeria geen ondenkbare situatie.

  Ook als Nederland zich niet bekeerd en zich afkeert van het misdadige gedrag waarin het nu gevangen zit, dan heeft God nog een belangrijke boodschap voor een ieder die in hem vertrouwd:
  Wees niet bevreesd, want Ik ben met u,
  wees niet ontmoedigd, want Ik ben uw God.
  Ik sterk u en Ik help u,
  Ik zal u staande houden met mijn rechtvaardige rechterhand.
  Allen die tegen u tekeergaan zullen zeker beschaamd en te schande gemaakt worden;
  zij die zich tegen u verzetten zullen als niets zijn en vergaan.
  Al zoekt u naar uw vijanden, u zult ze niet vinden.
  Zij die oorlog tegen u voeren zullen als niets zijn.
  (Jesaja 41)

  Ik kan me alleen maar bij deze woorden aansluiten.
  Niet een keer heb ik me laten klein krijgen tijdens de corona terreur.
  Grenssoldaten die mijn vaccinatiestatus controleerden waren als lucht; niet een keer werd ik tegengehouden.
  In het heetst van de strijd, toen overheden begonnen te dreigen en een minister in het land waar ik woon zelfs liet ontvallen dat de overheid juridische mogelijkheden zag om vaccinatieweigeraars hun brood en huis te ontnemen, maakte angst plaats voor vreugde.
  Ik had voor Jezus gekozen en de wereld haatte me daarvoor.
  Niet alleen zou God me door deze zware periode helpen maar mij wachtte een eeuwig leven terwijl de wereld overduidelijk op weg is naar een eeuwige verdoemenis in de hel.
  Politici, gezagdragers, medici en een bevolking die zich had laten meeslepen waren duidelijk vervuld van haat en wrok en staan al met een been in de hel; het is van hun gezichten af te lezen.

  Ik hoop dat u iets met mijn reactie kunt.
  Ik hoop dat u ook voor Jezus zult kiezen en dat u uw gave van het schrijven zult gebruiken om mensen te laten nadenken over hun lot.
  Dat mensen zich bewust worden van de positie waarin ze zich bevinden en dat mensen weer hun toevlucht zullen zoeken naar de almachtige God, de enige die hen uit hun ellendige positie kan bevrijden, de enige die hen kan beschermen tegen alles wat ons noch staat te wachten.

  Antwoord
  • Jve

   Sietske,

   Met veel interesse aangesloten op je site. Het doet me deugd dat er ook nog echte gelijkgestemden zijn….

   Echter, is het mogelijk om de reageerders die hele christelijke verhandelingen plaatsen te weren?

   Is zeer ergerlijk om ook hier die protestante betweters tegen te komen

   Antwoord
 3. BosscheBol

  Goed geschreven, mevrouw Sietske Bergsma.

  Ik heb al 30 jaar lang het idee dat een stinkend rijke elite wil dat het volk weer in zijn mand gaat: zo’n 90% moet weer lijfeigene worden: geen bezit en niets te vertellen.
  Daarom worden er vreemde (vaak vijandige) culturen bijgemengd (het volk mag geen eenheid meer voelen), daarom worden milde virussen als uiterst gevaarlijk voorgesteld, daarom wordt nu voor het eerst (bij mijn weten) een grote bevolkingsgroep aangepakt: de boeren mogen de tyfus krijgen. Hun land is nodig voor windmolens, zonnecellen en nog veel meer immigranten. De stikstofleugen dient als doorzichtig excuus voor deze diefstal.

  Wat wordt de volgende doelgroep? Ik denk de ouderen. De bejaardenhuizen zijn al lang geleden wegbezuinigd, de ouderenzorg is niet al te best meer en nu “houden ze de huizenmarkt op slot” door in hun grote(?) huizen te blijven nadat de kinderen weg zijn en de partner overleden. Waar die ouderen dan naar toe zouden moeten, weet helaas niemand want ze hebben geen alternatief. Er is al sinds 1945 woningnood en door de onbeperkte immigratie wordt het nu echt nijpend. Gaan ze nu de immigratie verminderen? Echt niet. Ze zullen nog eerder de ouwetjes uit hun huizen halen (met de inmiddels bekende dwang) en in tiny houses stoppen die ze gaan bouwne op van de boeren gestolen grond. Tiny houses! O, wat knus! En zo’n kleine ecologische footprint!. Ik denk dat het uiteindelijk containers gaan worden. Wijken met containers op de vroegere landbouwgrond. Misschien in elke wijk een klein crematorium?
  En … wie wordt de volgende doelgroep?

  Antwoord
  • Jve

   Alsjeblieft zeg, houd daar eens eindelijk mee op!

   Antwoord
 4. Dienand Christe

  Inderdaad, het niet visueel kunnen maken van een probleem is de achilleshiel van diegene die over ons regeren.

  ‘Coronavirus’ – waarom is daar nog nooit een foto van gepubliceerd? ‘Stikstofproblematiek’ – heeft iemand daar een concreet beeld bij? En hoeveel procent te veel maakt dit probleem nou zo urgent? ‘Zeespiegelstijging’ – hoelang moeten we nog wachten op de eerste dramatische beelden van dat verzwolgen eilandje in de stille oceaan? ‘CO2’ – hoe kan het, uiteraard door menselijk toedoen, dat een minieme verhoging van een miniscuul percentage van de totale lucht om ons heen, de oorzaak is van die dramatische klimaatverandering?

  Dit zijn een paar van onze meest in het oog springende, maar nog altijd onzichtbare vijanden die een kolossale bedreiging zouden vormen voor ons, de mensheid. De overeenkomst tussen al deze verschrikkelijke rampen is dat rekenmodellen, aannames en projecties hieraan ten grondslag liggen. Wat tegenover deze gevaarlijke maar goed verhulde bedreigingen staat, zijn o.a. de boeren met hun alom fysieke aanwezigheid. Hoeveel data je ook manipuleert, mooie maar misleidende grafieken toont en ronkende waarschuwingen de wereld in slingert, niets van dit alles kan wedijveren met de adembenemende lucht van mest, pis en de paardenkrachten van een tracktor.

  Want zie daar, laat die koeien maar hun gore stront op de gemarmerde plavuizen van het parlement lopen en hun naar ammoniak geurende urine zich vermengen met de fris maar altijd klimaatneutraal ruikende ambtenaren. Want boeren hebben als geen ander beroep nu eenmaal de eigenschap om, laat ik het voorzichtig zeggen, nogal dominant aanwezig te zijn, als ze dat willen.

  De fysieke werkelijkheid van de boer in al zijn natuurlijke onaangenaamheid is het krachtigste wapen tegen het stadsvolk. Voor de stedelijke mens, lees: de ambtenarij is het nu eenmaal comfortabeler om de wereld te besturen als een computer spel, veilig op afstand vanuit de eigen gecreëerde safe space, zonder vieze handen te hoeven maken. Werkvolk dat de hele dag achter hun design glazen facades plannen en modellen ontwikkelen die geen (directe) fysieke overlast veroorzaken omdat deze bestaan uit enen en nullen en hoogstens een berg papier.

  Neem dan de boeren met hun poep en pies. Dat is geen grap, dat is de geur van oorlog.

  Antwoord
 5. Bosgeus

  Theodor Greisinger beschreef tirannie wat duidelijker dan Hannah Arendt.
  De humanistische psychologische uitleg van een en ander, is een speculatieve verklaring, geen feitelijke conclusie.
  Media, onderwijs en politiek worden grotendeels aangestuurd door geheime diensten, zaak is het dan om er achter te komen welke.

  Commentator Jan heeft ook wel gelijk, de verwaarlozing van de synode van Dordrecht, of de reden dat die nodig was, is de oorzaak van erg veel problemen in dit land, de afgelopen 400 jaar. Mensen zijn vergeten waarom we dit land opgezet hebben. Al is dat niet toevallig natuurlijk. Maar de Engels-Nederlandse oorlogen onder Gebroeders de Witt, hadden weinig met verdedigen an dit land te maken. De moord op die gebroeders, had voorkomen kunnen worden door besef van de Wil Des HEERE. De intelligente raadspensionaris was tegelijk de dwaze raadspensionaris, maar terugkijken is natuurlijk gemakkelijk. Prins Maurits wist tenminste nog dat hij onwetend was over de waarheid over de remonstranten, dus stelde een onderzoek in middels de Synode van Dordrecht. Maar bijna geen enkele Nederlander vandaag, weet wat Prins Maurits en ons volk ontdekte! En dat was niets anders dan vandaag.

  Stikstofleugens.
  Coronaleugens
  Klimaatleugens.
  Evolutieleugens.
  Farmaceutische leugens.
  Geschiedenis leugens.
  Veiligheidsleugens.
  Gender en racisme leugens op de universiteiten.
  Rechts-Links leugen in de politiek, zonder in acht nemen van de synthese voor deze these en anti-these.

  Kinderen hebben geen toekomst, in een land waar leugen en onwetendheid de gesprekken vult.
  Een filosofische beschouwing van onwetendheid vult geen gaatjes.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.